pyssykylanuistelijat.com

 • Suurenna fontin kokoa
 • Fontin oletuskoko
 • Pienennä fontin kokoa
Kotilaituri Punnitukset Sääntöjä
Kilpailujen sääntöjä

Pyssykylän Uistelu 2020 Säännöt

Tulosta
 1. Kilpailun nimi on Pyssykylän Uistelu ja sen järjestää Pyssykylän Uistelijat ry.
 2. Kilpailualue on osa Vajuallasta. Kilpailualue on rajattu lähtöpaikalla olevaan karttaan.
 3. Kilpailuaika 13.06 2020 klo 11.00-16.00.
 4. Kilpailun osallistumismaksu on 30€/venekunta
 5. Kilpailukeskus on Cafe Harianna, joka on myös punnituspaikka.   
 6. Kilpailussa on yksi sarja: Venekunta. Venekunnan miehistön määrä ei ole rajoitettu.
 7. Pyyntitapana hyväksytään vain vetouistelu. Heittouistelu on kielletty.
 8. Vapa määrää, vavan pituutta tai vieheiden määrää ei ole rajoitettu.
 9. Luonnollisten syöttien ja -täkykalojen käyttö on kielletty, keinotekoisten syöttien käyttö on sallittu.
 10. Sivuplaanarien käyttö on kielletty.
 11. Kilpailukalat ja niiden alamitat; hauki 50 cm, ahven 20 cm, taimen 51cm, kirjolohi jolla ei alamittaa. Kalat mitataan leuan kärjestä yhteen puristettuna pyrstön kärkeen. Kalat, jotka alittavat järjestäjän ilmoittaman alamitan hylätään. Kalastusasetuksen 19§ määräämiä alamittoja pienemmän kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa suorituksen hylkäämisen. Punnitus alueella on mahdollisuus mitata kalat ennen virallista punnitusta.
 12. Kalojen yhteispaino ratkaisee voittajan. Tasatuloksen sattuessa sijoitus arvotaan.
 13. Kalat punnitaan avaamattomana ja verestettyinä. Verestys tehdään heti kalan saannin yhteydessä, paitsi jalokalat, jotka myös suolistetaan ja kidukset jätetään paikalleen.
 14. Rantautuminen on sallittua vain kilpailukeskuksessa. 
 15. Kilpailijat osallistuvat kisaan omalla vastuulla.
 16. Veneen turvavarustus tulee olla lain edellyttämässä kunnossa.
 17. Valvojilla on mahdollisuus tarkistaa kilpailijan vene varusteineen.
 18. Kilpailijan on kisan päätyttyä oltava lähtöalueella.
 19. Protestit on tehtävä viimeistään 10 min. punnituksen päätyttyä tuomaristolle.
 20. Protestimaksu on 30 euroa, joka palautetaan mikäli protesti on aiheellinen
 21. Tuomaristo: kilpailunjohtaja, punnituksen johtaja ja yksi arvalla valittu kilpailija.
 22. Kilpailukortit ja -numerot on palautettava kilpailukeskukseen.
 23. Palauttamattomista kilpailunumeroista veloitetaan 20 euroa.

Kilpailussa noudatetaan Suomen vapaa-ajan kalastajien korona ohjeita ja suosituksia (www.pyssykylanuistelijat.com)

Viimeksi päivitetty 31.05.2020 17:39
 

Seuranmestaruus uistelu 27.7.2019

Tulosta

Pyssykylän Uistelijat ry:n uistelumestaruus 27.07.2019

 1. Kilpailun nimi on Pyssykylän Uistelijat ry:n vetouistelumestaruuskilpailu.
 2. Kilpailun järjestää Pyssykylän Uistelija ry.
 3. Kilpailu on avoin ja ilmainen kaikille seuran jäsenille.
 4. Kilpailussa ratkaistaan venekuntakohtainen seuran mestaruus. Venekunnan jäsenten määrää ei ole rajattu. Venekunnassa pitää olla vähintään yksi seuran jäsen.
 5. Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan ja vastaavat veneidensä varustuksesta ja turvallisuudesta. Pelastusliivit pakolliset.
 6. Kipparikokous pidetään 15 minuuttia ennen kilpailun alkua ja siihen osallistuminen on pakollinen jokaiselle kipparille.
 7. Jokaisella 18–64 vuotiaalla kilpailijalla tulee olla valtion kalastuksenhoitomaksu maksettuna.
 8. Kilpailuaika 10.00–16.00
 9. Kalastus tapahtuu vetouisteluna. Heittokalastus on kielletty.
 10. Kilpailukaloiksi hyväksytään hauki (45cm) ahven (20cm). Taimen (51 cm) (kerroin 5) kirjolohi ei alamittaa (kerroin 3
 11. Lohikalat punnitaan suolistettuina, kidukset kiinni kalassa. Muut kalat verestettynä, ei suolistettuina.
 12. Kilpailun paremmuus ratkaistaan venekunnan kalasaalin painon perusteella. Suurimman painon saanut venekunta on voittaja. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan paremmuus arvalla.
 13. Vapamäärä ei ole rajoitettu. 
 14. Vavan pituutta ei ole rajattu.
 15. Vieheiden määrää ei ole rajoitettu
 16. Elektronisten apuvälineiden käyttö sallittu.
 17. Sivuplaanareiden käyttö sallittu.
 18. Luonnollisten syöttien käyttö kielletty, tekosyöttien käyttö sallittu.
 19. Kilpailijat eivät saa tahallisesti häiritä toista kilpailijaa, eikä muita vesilläliikkujia tai ranta-asukkaita.
 20. Venekunnan kippari on vastuussa siitä, että kilpailukortit palautetaan kilpailun päätyttyä järjestäjille. Kortin palauttamatta jättäneet kipparit ovat vastuussa mahdollisista etsinnöistä aiheutuvista kuluista.
 21. Protestiaika on 15 minuuttia tulosten julkaisemisesta. Protesti on tehtävä kirjallisesti. Protestimaksu on 20 € suuruinen ja se palautetaan, jos protesti hyväksytään. Protestin käsittelee ennalta ilmoitettu tuomaristo eikä sen päätöksestä voi valittaa.
 22. Kilpailun tuomaristo koostuu kilpailun ja punnituksen johtajasta sekä arvalla valitusta kipparista, joka valitaan kipparikokouksessa.

Lisätietoja kilpailun johtaja: Jesse Nilirova 0408354336

 

Taimenmestaruus uistelu 2019

Tulosta

Pyssykylän uistelijoiden avoin taimenmestaruus uistelu 2019 kilpailusäännöt

 1. Kilpailun nimi on Pyssykylän uistelijoiden avoin taimenmestaruus 2018.Kilpailun järjestäjää Pyssykylän uistelijat ry.
 2. Kilpailuaika on 11.8.2018 klo11.00 -16.00. Siirtymäaikaa on alussa 15min ja lopussa 20min.
 3. Kilpailualue on Porttipahdan allas seuraavin rajoituksin: Lohijoki: 4-tien siltaan saakka, Tankajoki-, Rantasuojoki-, Vaulo-, Kitinen- ja Iissijoki- väylillä kartan mukaan. Kilpailun lähtö- ja maalipaikkana toimii Siltaharjun kalasatama, joka toimii myös kilpailukeskuksena. Rantautumispaikkana toimii kilpailukeskus. Kilpailunjohtaja voi antaa poikkeustapauksissa luvan rantautumiseen kilpailualueella puhelimitse.
 4.  Kilpailu on Pyssykylän uistelijoiden jäsenille ilmainen. Osanottomaksu ulkopuolisille on 30€ Maksu suoritetaan paikanpäällä ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautua voi kilpailupäivänä lähtöpaikalla klo 10.00 alkaen. Kilpailukortti jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
 5. Kilpailijalla on oltava kalastonhoitomaksu maksettuna. Järjestäjän toimesta on kilpailijoilla kisan ajaksi kalastuslupa Porttipahdalle.
 6. Pyyntitapana on sallittu vetouistelu moottorivoimalla tai soutaen. Heittouistelu on kielletty.
 7. Lähtölupa siirtymälle annetaan järjestäjän toimesta.
 8. Kilpailuveneiden on oltava lähtöalueella viimeistään klo 16.20. Punnitusalue suljetaan klo 16.30.
 9. Kipparipalaveri pidetään kilpailupäivän aamuna klo 10.30
 10. Vapoja saa olla pyynnissä enintään kymmenen. Kutakin vapaa kohti enintään yksi viehe.
  Varavapoja ja muita apuvälineitä saa olla mukana rajoituksetta. Varavavat eivät saa olla vapatelineissä. Vieheen koukkujen määrää ei ole rajoitettu. Perho on uistimeen verrattava viehe. Ns. lirkkiminen (hitaasti kulkevasta tai paikallaan olevasta veneestä kalastaminen vapaa kädessä pitäen) on kielletty.
 11. Erilaisten painojen, syvääjien, kelluttimien, houkuttimien ja kaikuluotaimen käyttö on sallittu. Luonnollisten syöttien käyttö täkyrakseissa on sallittu.
 12. Kilpailuveneiden kohtaaminen kilpailualueella on kielletty.
 13. Kilpailukaloiksi hyväksytään taimen, järvilohi.
 14. Järvilohen alamitta on 61 cm. Taimenen alamitta on 51 cm. Punnitus tapahtuu kilpailukeskuksessa. Venekunta, joka tuo punnitukseen alle 50 cm pituisen taimenen ja/tai alle 60 cm järvilohen, suoritus hylätään.
 15. Yksi kilpailuvene on venekunta. Kalojen yhteispaino ratkaisee venekunnan sijoituksen. Tasatuloksessa sijoituksen ratkaisee suurin kala.
 16. Kalat punnitaan suolistettuina (myös munuaiset poistettuina) kidukset paikoillaan.
 17. Protestit on jätettävä tuomarineuvostolle 10 minuutin kuluessa kilpailun tulosten julkaisemisesta. Protestimaksu on 20€, joka palautetaan, mikäli protesti todetaan aiheelliseksi. Tuomarineuvostoon kuuluu kilpailunjohtaja, punnituksen johtaja ja yksi arvalla valittu kippari.
 18. Kilpailukortti on palautettava valvojille kilpailun päätyttyä turhien etsintöjen välttämiseksi.
 19. Järjestäjillä on oikeus tarkastaa veneet ja varusteet kilpailutapahtuman aikana.
 20. Osanottajat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan ja vastaavat veneidensä varustuksesta ja turvallisuudesta.
 21. Jos näiden sääntöjen rikkomista tai vilppiä todetaan kilpailussa tai lähtöpaikalla, voi tuomarineuvosto asiaa tutkittuaan hylätä rikkomuksiin syyllistyneen venekunnan.
 22. Mahdolliset veroseuraamukset kuuluu kilpailijalle.

Kilpailunjohtaja: Jesse Nilirova 0408354336

Viimeksi päivitetty 06.07.2019 13:34
 

ALAKITISEN UISTELU 2019 SÄÄNNÖT

Tulosta

Alakitisen uistelun 13.07.2019 säännöt

 1. Kilpailun nimi on Alakitisen avoin uistelukisa.
 2. Kilpailun järjestää Pyssykylän Uistelijat ry.
 3. Kilpailu on avoin kaikille kilpailuhenkisille uistelijoille.
 4. Osallistumismaksu 20€/venekunta.
 5. Kilpailussa ratkaistaan venekuntakohtainen paremmuus.
 6. Venekunnan jäsenten määrää ei ole rajattu.
 7. Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan ja vastaavat veneidensä varustuksesta ja turvallisuudesta. Pelastusliivit pakolliset.
 8. Kipparikokous pidetään 30 minuuttia ennen kilpailun alkua ja siihen osallistuminen on pakollinen jokaiselle kipparille.
 9. Jokaisella 18–64 vuotiaalla kilpailijalla tulee olla valtion kalastuksenhoitomaksu maksettuna.
 10. Kilpailuaika 11.00–17.00
 11. Kalastus tapahtuu vetouisteluna. Heittokalastus on kielletty.
 12. Kilpailukaloiksi hyväksytään hauki, ahven, taimen, kirjolohi
 13. Kalojen alamitat ja kertoimet: Hauki 45cm, taimenen 51 cm (kerroin 5) kirjolohi (kerroin 3)
 14. Kalat punnitaan verestettynä, verestys tehdään heti kalan saatua, mutta ei suolistettuina. Lohikalat punnitaan suolistettuina munuaiset poistettuina kidukset kiinni kalassa.
 15. Kilpailun paremmuus ratkaistaan venekunnan kalasaalin painon perusteella. Suurimman painon saanut venekunta on voittaja. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan paremmuus arvalla.
 16. Vapojen määrä rajoitettu 10 vapaan.
 17. Vavan pituutta ei ole rajattu.
 18. Vieheiden määrää ei ole rajoitettu
 19. Elektronisten apuvälineiden käyttö sallittu.
 20. Sivuplaanareiden käyttö sallittu.
 21. Luonnollisten syöttien käyttö kielletty, tekosyöttien käyttö sallittu.
 22. Kilpailijat eivät saa tahallisesti häiritä toista kilpailijaa, eikä muita vesilläliikkujia tai ranta-asukkaita.
 23. Venekunnan kippari on vastuussa siitä, että kilpailukortit palautetaan kilpailun päätyttyä järjestäjille. Kortin palauttamatta jättäneet kipparit ovat vastuussa mahdollisista etsinnöistä aiheutuvista kuluista.
 24. Protestiaika on 15 minuuttia tulosten julkaisemisesta. Protesti on tehtävä kirjallisesti. Protestimaksu on 20 € suuruinen ja se palautetaan, jos protesti hyväksytään. Protestin käsittelee tuomaristo eikä sen päätöksestä voi valittaa.
 25. Kilpailun tuomaristo koostuu kilpailun ja punnituksen johtajasta sekä arvalla valitusta kipparista, joka valitaan kipparikokouksessa.
 26. Mahdolliset veroseuraamukset kuuluvat kilpailijoiden vastuulle.

Lisätietoja kilpailunjohtaja: Jesse Nilirova 040-8354336

Viimeksi päivitetty 28.03.2020 16:07
 

ILTAKISOJEN SÄÄNNÖT 2019

Tulosta

1.     Kilpailun nimi on Iltakisa. KILPAILUAIKA 18.00-21.00, ei siirtymäaikoja

2.     Kilpailun järjestäjä on Pyssykylän Uistelijat ry

3.     Kilpailunnimi ja Kilpailupaikka on:

       18.6. Tarvikepiste Mäntynen uistelu Keluallas, kilpailukeskus Kelukosken pato
2.7. Kunnanmestaruus uistelu Kirkonkylä, kilpailukeskus Pub Nilimella.
16.7. Hela-Hoito uistelu Orajärvi, Kilpailukeskus laavu.

4.     Kilpailun rajat ilmoitetaan / jaetaan kartat kippari puhuttelussa

5.     Punnituspaikka on kilpailukeskus.

6.     Kilpailussa on yksi sarja: venekunta.

7.     Venekunnan miehistön määrä ei ole rajoitettu.

8.     Pyyntitapana hyväksytään vain vetouistelu.

 9.     Vaparajoitus: kerrallaan saa olla pyynnissä korkeintaan 6 vapaa.

 10.   Vieheiden määrää ei ole rajoitettu.

 11.   Heittouistelu on kielletty.

 12.   Luonnollisten syöttien ja -täkykalojen käyttö on kielletty, keinollisten syöttien käyttö sallittu.

 13.   Syvääjät, houkuttimet ja kaikuluotaimet on sallittuja.

         Sivuplaanareiden käyttö on kielletty.
Sivuplaanareiden käyttö Orajärvellä sallittu.

 14.   Kilpailukalat ja niiden alamitat ilmoittaa kilpailun järjestäjä. Kalat mitataan leuan kärjestä yhteen puristettuna pyrstön kärkeen. Kalat, jotka alittavat järjestäjän ilmoittaman alamitan hylätään. Kalastusasetuksen 19§ määräämiä alamittoja pienemmän kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa suorituksen hylkäämisen. Punnitusalueella on mahdollisuus mitata kalat ennen virallista punnitusta.

 15.   Kilpailukalat ja niiden alamitat; hauki, ahven, kirjolohi (kerroin 3), taimen 51 cm, rasvaevällä tai ei (kerroin 5), Kuha 43cm (kerroin 3)

 16.   Iltakisan suurimman kalasaalin saanut venekunta on voittaja.

         Kisojen yhteenlaskettujen kalasaalismäärien saanut venekunta on kokonaiskilpailun voittaja. 

 17.   Kalat punnitaan avaamattomana ja verestettyinä. Verestys tehdään heti kalan saannin yhteydessä, paitsi taimen, ja kirjolohi, jotka suolistetaan ja kidukset paikallaan.

 18.   Jokainen venekunta huolehtii saamistaan kaloista kisan jälkeen. kyläläisillä mahdollisuus hakea kalaa kisojen jälkeen.

 19.   Kilpailijat osallistuvat kisaan omalla vastuulla.

 20.   Jokaisella venekuntaan kuuluvalla tulee olla hyväksytty pelastusväline, (liivi, takki, haalari yms.)

 21.   Kilpailijan on kisan päätyttyä oltava lähtöalueella.

         · Protestit on tehtävä viimeistään 10 min. punnituksen päätyttyä tuomaristolle.
· Protestimaksu on 20 euroa
· Tuomaristo: kilpailunjohtaja, punnituksenjohtaja ja yksi kilpailija. 
· Kilpailukortit ja -numerot on palautettava kilpailukeskukseen. 
· Palauttamattomista kilpailunumeroista veloitetaan 20 euroa. 
· Osallistumismaksu 15 € /venekunta. 
· Palkinnot: Tavarapalkinnot 1.-3. jokaisessa Iltakisassa. Prosenttipalkinnot 1.-3. kokonaiskisassa, jakoperusteet päätetään paikan päällä.
· Yhteydenotto 0408354336 Jesse Nilirova

Viimeksi päivitetty 17.06.2019 21:33
 
Lisää artikkeleita...


Sivu 1 / 2